Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. 

Forskning

Astropartikelfysik

Vi studerar högenergiuniversat genom att observera röntgen och gammastrålning.

Forskning

Partikelfysik

Vi studerar partikelfysik, i huvudsak vid CERN. Vi forskar om Higgs partikeln och supersymmetri.

Vacancies

Open positions

There is an open position for a Ph. D. student in the group:

Astroparticle physics

We also have openings for a postdoctorial position:

PogoLite postdoc

and for a research engineer (in electronics):

Research engineer

DISCoVERY

Discovery of Higgs boson

Jonas Strandberg was involved in the discovery of the Higgs boson at CERN laboratory 

Till sidans topp