Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. 

Forskning

Astropartikelfysik

Vi studerar högenergiuniversat genom att observera röntgen och gammastrålning.

Forskning

Partikelfysik

Vi studerar partikelfysik, i huvudsak vid CERN. Vi forskar om Higgs partikeln och supersymmetri.

AlbaNova

DISCoVERY

Discovery of Higgs boson

Jonas Strandberg was involved in the discovery of the Higgs boson at CERN laboratory 

Till sidans topp