Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. 

Forskning

Astropartikelfysik

Vi studerar högenergiuniversat genom att observera röntgen och gammastrålning.

Forskning

Partikelfysik

Vi studerar partikelfysik, i huvudsak vid CERN. Vi forskar om Higgs partikeln och supersymmetri.

Vacancies

Post doc position available

A post doc postion in astroparticle physics is open. The reasech work will mainly be on gamma-ray bursts using data from the Fermi Gamma-ray Space Telescope and future polarimetric missions.

Exjobb

Exjobb

Several projects  for diploma theses  are available within the group:

Particle physics

Astroparticle physics

DISCoVERY

Discovery of Higgs boson

Jonas Strandberg was involved in the discovery of the Higgs boson at CERN laboratory 

Till sidans topp