Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. 

AlbaNova

DISCoVERY

Discovery of Higgs boson

Jonas Strandberg was involved in the discovery of the Higgs boson at CERN laboratory 

Till sidans topp