Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. 

Forskning

Astropartikelfysik

Vi studerar högenergiuniversat genom att observera röntgen och gammastrålning.

Forskning

Partikelfysik

Vi studerar partikelfysik, i huvudsak vid CERN. Vi forskar om Higgs partikeln och supersymmetri.

Vacancies

PhD in gamma-ray bursts

A PhD position in astroparticle physics is open. The reasech work will mainly be on gamma-ray bursts using data from the Fermi Gamma-ray Space Telescope and future polarimetric missions.

Konferens

Röntgenpolarisation i astrofysik

Möte i Stockholm den 25-28 Augusti 2014,  som en del av EUs COST Action "Polarisation as a tool to study the Solar System and beyond"