Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. Vi är en del av  Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics och  KTH Rymdcenter

Forskning

Astropartikelfysik

Vi studerar hög energi universum genom att observera X- och gammastrålning samt kosmisk strålning. De vetenskapliga frågor för närvarande gäller i första hand studier av utsläppsmekanismer från kompakta objekt och gammablixtar. En viktig del i detta arbete är utveckling av nya instrument och nya uppdrag.

Forskning

Partikelfysik

Vi studerar partikelfysik, i huvudsak vid CERN. Vi forskar om Higgs partikeln och supersymmetri.

Till sidans topp