Partikel & astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. Vi är en del av  Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics och  KTH Rymdcenter

Forskning

Astropartikelfysik

Vi studerar hög energi universum genom att observera X- och gammastrålning samt kosmisk strålning. De vetenskapliga frågor för närvarande gäller i första hand studier av utsläppsmekanismer från kompakta objekt och gammablixtar. En viktig del i detta arbete är utveckling av nya instrument och nya uppdrag.

Forskning

Partikelfysik

Vi studerar partikelfysik, i huvudsak vid CERN. Vi forskar om Higgs partikeln och supersymmetri.

AlbaNova

Appointment

Royal Swedish Academy of Sciences

Christer Fuglesang is inducted into the Royal Swedish Academy of Sciences.

Award

Göran Gustafsson prize

Felix Ryde receives the Göran Gustafsson prize for his work on Gamma Ray Bursts.

Fellowship

Wallenberg Academy Fellows

Josefin Larsson and Jonas Strandberg become Wallenberg Academy Fellows for their work on jet physics and the Higgs-boson.

Till sidans topp