Till innehåll på sidan

Avhandling Christoffer Lundman

Photospheric emission from structured, relativistic jets - applications to gamma-ray burst

FORSKNING

Publicerad 2013-10-04


Christoffer Lundman försvarade sin avhandling den 20 December 2013. Titel: Photospheric emission from structured, relativistic jets - applications to gamma-ray burst spectra and polarisation. Trita-FYS ISSN: 0280-316X; 2013:68, PhD Thesis, KTH Royal Institute of Technology.