Till innehåll på sidan

Partikel- och astropartikelfysik

Vi studerar materiens innersta beskaffenhet genom högenergetiska proton-proton kollisioner vid LHC och studerar extrema fenomen i universum med hjälp av röntgen och gamma-strålningsinstrument. Vi är en del av Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics och KTH Rymdcenter